Toegangscriteria:

Wij betreuren het, een gast van ons huis te moeten afwijzen! Er zijn ook alleen weinig redenen, die ertoe kunnen leiden en dat dient uitsluitend voor het welzijn van alle onze gasten. Daarmee het verblijf bij ons tot een belevenis wordt en niet al vroegtijdg endt, vragen wij om op te letten op:


1. Leeftijdscontrole:
Wij houden ons aan het Jugendschutzgesetz (Wet op de Jeugdzorg). Wij staan elke bezoeker vanaf 18 jaar de toegang toe. Zou iemand een noodzakelijke leeftijdsbewijs niet kunnen leveren, zo is het entreepersoneel bevoegd, de toegang te weigeren. Daarom gelieve de identiteitskaart altijd meebrengen!


2. Dresscode:
Nonchalante kleding en ook sneakers zijn toegelaten, daarom is er geen „plechtige“ dresscode. Een minimumnorm aan beschaafd en schone garderobe zou nooit worden onderschreden. Bij Gala-events en tijdens de maaltijden wordt naar een gepaste kleding verwezen.


3. Alcoholisatie en drugs:
Te sterk door de alcohol gestoorde bezoeker weigeren wij voor de eigen bescherming en die van de overigen gasten de toegang, want in een geval van ernstl zijn deze niet in de toestand, bijvoorbeeld wijzingen aan het securitypersoneel gehoor te geven of de uitgewezen vluchtwegen te gebruiken. Het bezit en / of het gebruik van illegale drugsn in het huis Landsknecht verboden, wordt ter aangifte gebracht en leidt ten huisverbod.


4. Geweldplegings-bereidschap:
Geweld hoort niet in ons belevenis-gastronomisch orienteerd huis! Ook wie als eenling of als deel van een groep in deze relatie „negativ“ opvalt, moet met een huisverwijs of in ergere gevallen met een huisverbod rekenen. De eigenaar bhoudt zich het recht voor, de toegang voor enkele bezoeker te weigeren, om het bezoek van onze tevredene en vierende gasten niet te benadelen. Dit is gangbare praktijk in alle discotheken en wettelijk toelaatbaar. Voor deze opzet engageerd het Partyhaus Landsknecht een professionelle securitydienst. Dat dient voor de veiligheid van onze gasten en onze lokalen.